downstream meter

listen to the pronunciation of downstream meter
İngilizce - Türkçe
birim zamanda bir noktadan başka bir noktaya akan/alınan, veri/sıvı gibi bilgilerin/nesnelerin ölçülmesi amaçlı kullanılan sistem
downstream meter