document setting forth agreement of parties on some matter

listen to the pronunciation of document setting forth agreement of parties on some matter
İngilizce - Türkçe

document setting forth agreement of parties on some matter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stipulation
(Askeri) kabul anlaşması
stipulation
(Kanun) şart koyma
stipulation
şart koşma
stipulation
şart

Soruşturma tamamlanana kadar kasabadan çıkmaması şartıyla onu serbest bıraktılar. - They released him with the stipulation that he should not go out of town until the investigation was complete.

stipulation
{i} kayıt
stipulation
{i} taahhüt
stipulation
{i} garanti edilen şey
stipulation
(Askeri) İDDİANIN KABULÜ, KABUL ANLAŞMASI: İspat edilmesi mümkün bütün olay, farklılık ve evrak esas muhteviyatının kabulü hususunda; savunma avukatı ile suçlu ve askeri savcı (trial judge advocate) arasında yapılan anlaşma
stipulation
{i} koşul
İngilizce - İngilizce
stipulation
document setting forth agreement of parties on some matter

  Heceleme

  do·cu·ment set·ting Forth A·gree·ment of parties on some mat·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  däkyument setîng fôrth ıgrimınt ıv pärtiz ôn sʌm mätır

  Telaffuz

  /ˈdäkyo͞oment ˈsetəɴɢ ˈfôrᴛʜ əˈgrēmənt əv ˈpärtēz ˈôn ˈsəm ˈmatər/ /ˈdɑːkjuːmɛnt ˈsɛtɪŋ ˈfɔːrθ əˈɡriːmənt əv ˈpɑːrtiːz ˈɔːn ˈsʌm ˈmætɜr/

  Günün kelimesi

  acquiesce