doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak bize düşer

listen to the pronunciation of doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak bize düşer
Türkçe - Türkçe
(Kuran) Kıyamet 17
doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak bize düşer

    Heceleme

    doğ·ru·su o vah·yo·lu·na·nı kal·bi·ne yer·leş·tir·mek ve o·nu sa·na o·kut·tur·mak bi·ze dü·şer

    Günün kelimesi

    fussbudget