disposition of records

listen to the pronunciation of disposition of records
İngilizce - Türkçe
(Askeri) kayıtların son işlemi
(Askeri) evrakın son işlemi
(Askeri) KAYITLARIN SON İŞLEMİ, EVRAKIN SON İŞLEMİ: Evrakın, depoya sevki suretiyle veya mikrofilmleri çekilerek küçültme, imha, kullanma veya orduya bağlı olmayan başka bir daireye devir yolu ile ortadan kaldırılması
disposition of records

  Heceleme

  dis·po·si·tion of records

  Türkçe nasıl söylenir

  dîspızîşın ıv rıkôrdz

  Telaffuz

  /ˌdəspəˈzəsʜən əv rəˈkôrdz/ /ˌdɪspəˈzɪʃən əv rəˈkɔːrdz/

  Günün kelimesi

  mocha