disjointedness, lack of continuity, incongruity; confusion

listen to the pronunciation of disjointedness, lack of continuity, incongruity; confusion
İngilizce - Türkçe

disjointedness, lack of continuity, incongruity; confusion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

incoherence
(Tıp) Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi)
incoherence
bağdaşmazlık
incoherence
(Bilgisayar) evreuyumsuzluk sinuzoid
incoherence
evreuyumsuzluk
incoherence
bkz.incoherency
incoherence
anlaşılmazlık
incoherence
uyumsuzluk
incoherence
{i} tutarsızlık
incoherence
{i} anlamsızlık
incoherence
{i} ipe sapa gelmeme
İngilizce - İngilizce
{i} incoherence
disjointedness, lack of continuity, incongruity; confusion