disgraceful, shameful, improper

listen to the pronunciation of disgraceful, shameful, improper
İngilizce - Türkçe

disgraceful, shameful, improper teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dishonorable
{s} şerefsiz
dishonorable
{s} onursuz
dishonourable
namussuz
dishonourable
şerefsiz
dishonourable
haysiyetsiz
dishonorable
{s} dürüst olmayan, güvenilmez; alçak
dishonorable
{s} namussuz

Başkan Clinton herhangi bir namussuzluk eylemini reddetti. - President Clinton denied any dishonorable actions.

dishonorable
{s} rezil
dishonorable
{s} haysiyetsiz
dishonourable
{s} onur kırıcı
dishonourable
{s} rezil
dishonourable
{s} onursuz
İngilizce - İngilizce
{s} dishonorable
{s} dishonourable
disgraceful, shameful, improper