disease of the liver (chiefly caused by excess consumption of alcohol)

listen to the pronunciation of disease of the liver (chiefly caused by excess consumption of alcohol)
İngilizce - Türkçe

disease of the liver (chiefly caused by excess consumption of alcohol) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cirrhosis
(Tıp) Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi)
cirrhosis
siroz

Alkolle ilgili ölümün dört ana nedeni vardır. Araba kazalarından ya da şiddetten yaralanma biri, karaciğer sirozu, kanser, kalp ve kan sistemi gibi hastalıklar diğerleri. - There are four main causes of alcohol-related death. Injury from car accidents or violence is one. Diseases like cirrhosis of the liver, cancer, heart and blood system diseases are the others.

cirrhosis
(isim) siroz
cirrhosis
siroza ait
cirrhosis
cirrhotic sirozla ilgili
İngilizce - İngilizce
{i} cirrhosis
disease of the liver (chiefly caused by excess consumption of alcohol)