discuss something at length, talk over something extensively

listen to the pronunciation of discuss something at length, talk over something extensively
İngilizce - Türkçe

discuss something at length, talk over something extensively teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hash over
müzakere etmek
hash over
{k} tartışmak
hash over
(deyim) konuyu enine boyuna tartmak
İngilizce - İngilizce
hash over
discuss something at length, talk over something extensively