dirilt

listen to the pronunciation of dirilt
Türkçe - İngilizce
revive

Sami tried to revive Layla. - Sami, Leyla'yı diriltmeye çalıştı.

Japan tried to revive itself. - Japonya kendini diriltmeye çalıştı.

revivify
{f} reviving
resuscitate

I tried to resuscitate Tom. - Tom'u diriltmeye çalıştım.