directly following, immediately after

listen to the pronunciation of directly following, immediately after
İngilizce - Türkçe

directly following, immediately after teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

right after
Hemen ardından, hemen sonrasında, hemen akabinde
İngilizce - İngilizce
right after
directly following, immediately after