dipnot

listen to the pronunciation of dipnot
Türkçe - İngilizce
footnote

The footnotes are at the bottom of the page. - Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır.

See the footnote on page 5. - Sayfa beşteki dipnota bakın.

annotation
cross reference
postface
gloss
postscript
footnote, postscript
foot note
postcript
dipnot koymak
annotate
dipnot başvurusu
(Bilgisayar) footnote reference
dipnot metni
(Bilgisayar) footnote text
dipnot referansı
(Bilgisayar) footnote reference
dipnot alanını göster
(Bilgisayar) view footnote area
dipnot ayırıcısı
(Bilgisayar) footnote separator
dipnot devam uyarıcısı
(Bilgisayar) footnote continuation notice
dipnot düşmek
gloss
dipnot imi
(Bilgisayar) footnote mark
dipnot işareti
(Bilgisayar) footnote mark
dipnot koymak
to footnote
dipnot koymak
footnote
dipnot numarası
(Bilgisayar) footnote number
dipnot numarasını girin
(Bilgisayar) enter footnote number
dipnot referans imi
(Bilgisayar) footnote reference mark
dipnot referans numarası
(Bilgisayar) footnote reference number
dipnot ve sonnot
(Bilgisayar) footnote and endnote
dipnot yarı penceresi
(Bilgisayar) footnote pane
dipnot yok
(Bilgisayar) no footnotes
dipnotlar
(Bilgisayar) fine print
dipnotlar
(Bilgisayar) footnotes

The footnotes are at the bottom of the page. - Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır.

The footnotes are marked with an asterisk. - Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir.

dipnotlar
footnote

The footnotes are at the bottom of the page. - Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır.

The footnotes are marked with an asterisk. - Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir.

sonraki dipnot
(Bilgisayar) next footnote
Türkçe - Türkçe
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmesi
dipnot