dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon

listen to the pronunciation of dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
Türkçe - Türkçe
amfiteatr
dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon

    Heceleme

    din·le·yi·ci·le·rin o·tur·du·ğu, sı·ra·la·rı ar·ka·ya doğ·ru ba·sa·mak·lı o·la·rak yük·se·len sa·lon

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    joggle