dikte ediliyor

listen to the pronunciation of dikte ediliyor
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) dictating
dikte et
{f} dictate

Don't dictate your rules on me. - Bana, kurallarını dikte etme.

He dictated several letters to his secretary. - O, birkaç mektubu sekreterine dikte etti.

dikte ediliyor