diktatör, zulûm ve baskı yapan. başkasının hukukunu elinden alan

listen to the pronunciation of diktatör, zulûm ve baskı yapan. başkasının hukukunu elinden alan
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) müstebit
diktatör, zulûm ve baskı yapan. başkasının hukukunu elinden alan

    Heceleme

    dik·ta·tör, zulû·m ve bas·kı ya·pan. baş·ka·sı·nın hu·ku·ku·nu e·lin·den a·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    doodad