digital communication at the 64 kbps or lower rate

listen to the pronunciation of digital communication at the 64 kbps or lower rate
İngilizce - Türkçe

digital communication at the 64 kbps or lower rate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

narrowband
Dar baqnt: Telekominikasyon teknolojilerinde düşük iletim hızlarını ifade etmek için kullanılan terim
narrowband
(Askeri) dar bant
İngilizce - İngilizce
narrowband
digital communication at the 64 kbps or lower rate