died, death

listen to the pronunciation of died, death
İngilizce - Türkçe

died, death teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

d
{i} geçer not
d
(Askeri) yüzey akıntısı (surface drift)
d
(Askeri) DAY MATERIAL READINESS GROSS CAPABILITY: D-GÜNÜ MALZEME HAZIRLIK GAYRİ-SAFİ İMKAN VE KABİLİYETİ: "D'den P" konseptine uygulandığı gibi, bu imkan ve kabiliyet D gününde elde olan bütün kaynakların toplamını ve D günü ile P günü arasındaki gayri-safi üretim imkan ve kabiliyetini temsil eder. Bu imkan ve kabiliyet D'den P'ye malzeme hazırlık gayri safi ihtiyacına eşit olduğunda, ihtiyaçlar ile imkan ve kabiliyetler dengededir. Bknz. "D to P Concept"
d
{k} date, daughter, day, days, dead, diameter, died
d
{i} re [müz.]
d
(isim) geçer not, re [müz.]
İngilizce - İngilizce
d

William Shakespeare, d 1616.

died, death