did not deem significant

listen to the pronunciation of did not deem significant
İngilizce - İngilizce
did not attach any importance
did not deem significant

  Heceleme

  did not deem sig·ni·fi·cant

  Türkçe nasıl söylenir

  dîd nät dim sıgnîfîkınt

  Telaffuz

  /dəd ˈnät ˈdēm səgˈnəfəkənt/ /dɪd ˈnɑːt ˈdiːm səɡˈnɪfɪkənt/

  Günün kelimesi

  ithyphallic