devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp

listen to the pronunciation of devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
Türkçe - Türkçe
savaş
devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp

    Heceleme

    dev·let·le·rin dip·lo·ma·tik i·liş·ki·le·ri·ni ke·se·rek gi·riş·tik·le·ri silâ·hlı mü·ca·de·le, harp

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    fussbudget