designed to securely and comfortably hold a tank on a diver's back

listen to the pronunciation of designed to securely and comfortably hold a tank on a diver's back
İngilizce - Türkçe

designed to securely and comfortably hold a tank on a diver's back teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

backpack
pikniğe gitmek
backpack
{f} pikniğe git
backpack
sırt çantası

Tom'un her zaman omuzunda asılı bir sırt çantası vardır. - Tom always has a backpack slung over his shoulder.

O, sırtında bir sırt çantası taşıyor. - She is carrying a backpack on her back.

backpack
{i} arka çantası
backpack
{i} çıkın
backpack
{f} omzunda sırt çantasıyla gezmek
İngilizce - İngilizce
backpack
designed to securely and comfortably hold a tank on a diver's back

  Heceleme

  de·signed to se·cure·ly and com·fort·a·bly hold a tank on a diver's back

  Türkçe nasıl söylenir

  dîzaynd tı sîkyûrli ınd kʌmfırtıbli hōld ı tängk ôn ı dayvırz bäk

  Telaffuz

  /dəˈzīnd tə səˈkyo͝orlē ənd ˈkəmfərtəblē ˈhōld ə ˈtaɴɢk ˈôn ə ˈdīvərz ˈbak/ /dɪˈzaɪnd tə sɪˈkjʊrliː ənd ˈkʌmfɜrtəbliː ˈhoʊld ə ˈtæŋk ˈɔːn ə ˈdaɪvɜrz ˈbæk/