deserving of trust, reliable

listen to the pronunciation of deserving of trust, reliable
İngilizce - Türkçe

deserving of trust, reliable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

trustworthy
güvenilir

O genç olabilir ama güvenilir değil. - He might be young but he's trustworthy.

Ben onun güvenilir bir adam olduğunu düşünerek yanıldım. - I was mistaken in thinking that he was a trustworthy man.

trustworthy
ağzı kenetli
trustworthy
harbi
trustworthy
{s} emin
trustworthy
{s} inanılır
trustworthy
trustworthinessgüvenilirlik
trustworthy
itimada lâyık
trustworthy
{s} güvenli
İngilizce - İngilizce
trustworthy
deserving of trust, reliable