derive excitement or pleasure from

listen to the pronunciation of derive excitement or pleasure from
İngilizce - İngilizce
(deyim) get a bang out of
(deyim) get a kick out of
derive excitement or pleasure from

  Heceleme

  de·rive ex·cite·ment or pleas·ure from

  Türkçe nasıl söylenir

  dırayv îksaytmınt ır plejır fırm

  Telaffuz

  /dərˈīv əkˈsītmənt ər ˈpleᴢʜər fərm/ /dɜrˈaɪv ɪkˈsaɪtmənt ɜr ˈplɛʒɜr fɜrm/