deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan (bilgi), transandantal

listen to the pronunciation of deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan (bilgi), transandantal
Türkçe - Türkçe
deneyüstü
deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan (bilgi), transandantal

    Heceleme

    de·ney·le ka·za·nıl·ma·sı imk·ânsız, a·kıl·la il·gi·li o·lan (bil·gi), tran·san·dan·tal

    Günün kelimesi

    orgulous