denden

listen to the pronunciation of denden
Türkçe - İngilizce
ditto marks
ditto marks, ditto mark
ditto
Türkçe - Türkçe
Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının birkaç kez yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak için birinci satırın altındakiler yerine kullanılan (") işareti
denden işareti
Denden
denden