defined contribution plan

listen to the pronunciation of defined contribution plan
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) belirlenmiş katkı planı
defined contribution plan

  Heceleme

  de·fined con·tri·bu·tion plan

  Türkçe nasıl söylenir

  dîfaynd käntrıbyuşın plän

  Telaffuz

  /dəˈfīnd ˌkäntrəˈbyo͞osʜən ˈplan/ /dɪˈfaɪnd ˌkɑːntrəˈbjuːʃən ˈplæn/