defecate, have a bowel movement

listen to the pronunciation of defecate, have a bowel movement
İngilizce - Türkçe

defecate, have a bowel movement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

have a bowel
büyük aptes bozmak
İngilizce - İngilizce
relieve bowels
defecate, have a bowel movement