deep in debt

listen to the pronunciation of deep in debt
İngilizce - Türkçe
(Fiili Deyim ) gırtlağa kadar borç içinde olmak
borca batmış
İngilizce - İngilizce
in extreme financial debt, greatly indebted, owing a lot of money
deep in debt