deep bowl for eating soup

listen to the pronunciation of deep bowl for eating soup
İngilizce - İngilizce
soup-bowl
deep bowl for eating soup

  Heceleme

  deep bowl for eat·ing soup

  Türkçe nasıl söylenir

  dip bōl fôr itîng sup

  Telaffuz

  /ˈdēp ˈbōl ˈfôr ˈētəɴɢ ˈso͞op/ /ˈdiːp ˈboʊl ˈfɔːr ˈiːtɪŋ ˈsuːp/

  Günün kelimesi

  extramundane