declinate

listen to the pronunciation of declinate
İngilizce - Türkçe
(Askeri) PUSULA SAPMASINI BULMAK; TABİİ İNHİRAFI BULMAK: Hakiki kuzey ile pusulanın gösterdiği manyetik kuzey arasındaki açı farkını bulmak
pusula sapmasını bulmak
declined
reddedildi

Ben kişisel nedenler için reddedildim. - I declined for personal reasons.

Tom'un teklifi reddedildi. - Tom's offer was declined.

İngilizce - İngilizce
declinate