zemzem

listen to the pronunciation of zemzem
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Çok bol
(Osmanlı Dönemi) Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede Zem: Dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle Hz. Hacer, oğlu İsmail'in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, "zem zem" diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek
(Osmanlı Dönemi) Çok mübarek bir su
Bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu
Kabe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu
Kâbe yakınında bulunan bir kuyu
zemzem suyu
bakınız: zemzem
zemzem
Favoriten