you mean everything to

listen to the pronunciation of you mean everything to
Englisch - Türkisch
Sen benim her şeyimsin
you mean everything to

  Silbentrennung

  you mean eve·ry·thing to

  Türkische aussprache

  yu min evrithîng tı

  Aussprache

  /ˈyo͞o ˈmēn ˈevrēˌᴛʜəɴɢ tə/ /ˈjuː ˈmiːn ˈɛvriːˌθɪŋ tə/
Favoriten