yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane

listen to the pronunciation of yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) AŞEVİ
yoksullara parasız olarak yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane

    Silbentrennung

    yok·sul·la·ra pa·ra·sız o·la·rak ye·mek ye·di·ri·len ve·ya da·ğı·tı·lan yer, aş·ha·ne
Favoriten