yetersiz beslenme

listen to the pronunciation of yetersiz beslenme
Türkisch - Englisch
poor nutrition
inadequate nutrition
malnourishment
undernutrition
innutrition
(Tıp) hypoalimentation
denutrition
undernourishment
inanition
underfeeding
malnutrition

Any one of us could suffer from malnutrition without being aware of it! - Herhangi birimiz bunun farkında olmadan yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

Half a million children still face malnutrition in Niger. - Yarım milyon çocuk Nijer'de hâlâ yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır.

(Tıp) subnutrition
yetersiz beslenme sonucu rahatsızlık
deficiency disease
yetersiz beslenmek
inadequate nutrition
yetersiz beslenme
Favoriten