yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak

listen to the pronunciation of yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
Türkisch - Türkisch
payanda
yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak

    Silbentrennung

    ye·rin·den oy·na·mış bir şe·yin düş·me·me·si i·çin ko·nu·lan e·ğik ve·ya düz des·tek, da·yak

    Aussprache

Favoriten