yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement

listen to the pronunciation of yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement
Englisch - Türkisch

Definition von yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement im Englisch Türkisch wörterbuch

ferment
{i} maya

Maya bira fermentasyonu yapar. - Yeast makes beer ferment.

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

ferment
kaynamak
ferment
mayalanmak
ferment
heyecanlanmak
ferment
huzursuzluk
ferment
telaşlandırmak
ferment
{f} mayalan

Mayalanmış soya fasulyesi kokusu onu iğrendirir. - The smell of fermented soybeans sickens him.

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

ferment
karışıklık
ferment
telaş
ferment
(fiil) mayalandırmak, ekşimek, heyecanlandırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, telaşlanmak, mayalanmak
ferment
{f} kışkırtmak
ferment
{i} mayalanma

Mayalanma ve çürüme arasındaki fark nedir? - What's the difference between fermentation and putrescence?

ferment
(Tekstil) maya, ferment
ferment
(Tıp) Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment
ferment
(isim) maya, mayalanma, telaş, karışıklık, heyecan
ferment
maya/mayalanma/karışıklık
ferment
{i} mayalanma, ekşime
ferment
{f} heyecanlandırmak
ferment
tahammür ettiren şey
ferment
{f} tahrik etmek
Englisch - Englisch
{i} ferment
yeast, substance which causes fermentation; fermenting; agitation, excitement
Favoriten