yatkın

listen to the pronunciation of yatkın
Türkisch - Englisch
{s} prone

According to a study, big women are more prone to have twins. - Bir araştırmaya göre, büyük kadınlar ikizleri olmaya daha yatkındır.

inclined

Tom is inclined to be lazy. - Tom tembel olmaya yatkın.

leaning to one side; deteriorated, stale; apt (to do sth), inclined, capable
recipient
(something) which is leaning to one side; (ship) which is listing
bent
susceptible to; predisposed to
(someone) who is inclined to, who favors
(something) which has deteriorated with disuse
prone to

According to a study, big women are more prone to have twins. - Bir araştırmaya göre, büyük kadınlar ikizleri olmaya daha yatkındır.

stale
leaning to one side
vulnerable
capable
apt

You are apt to be forgetful. - Unutkanlığa yatkınsın.

One is apt to forget his own faults. - Kişi kendi hatalarını unutmaya yatkındır.

(Biyoloji) amenable
supple
yatkın olmak
tend
yatkın olmak
incline
akla yatkın
rational
akla yatkın
sober
eli işe yatkın, becerikli, usta
hand, tend to work, skilled craftsmen
akla yatkın
probable
akla yatkın
sane
akla yatkın
reasonable
akla yatkın
earthly
akla yatkın
rational, advisable, plausible
akla yatkın hale getirme
rationalization
akla yatkın olmama
flimsiness
akla yatkın olmama
inadvisability
eli işe yatkın
handy
eli yatkın
inclined
eli yatkın
skilled (at), apt (at)
eli yatkın
handsome
eli yatkın
skilled
eli yatkın
deft
eli yatkın olmak
get the feel of it
ince işe yatkın
natty
usa yatkın
reasonable, sensible
Türkisch - Türkisch
Bir yana eğilmiş, yatık. Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük
Bir işte yetenekli, becerikli: "Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise, bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu."- T. Buğra
Bir yana eğilmiş, yatık
Yetenekli, becerikli
Benimsemiş, alışmış, eğilimli
Benimsemiş, alışmış, eğilimli: "Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu."- A. İlhan
Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük
dili yatkın
Yabancı bir dili kolaylıkla öğrenme yeteneği olan
eli yatkın
Elle yapılan işlerde becerikli (kimse)
yatkın
Favoriten