yarat

listen to the pronunciation of yarat
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) compose

A nation creates music — the composer only arranges it. - Bir ulus kendi müziğini yaratır - besteci yalnızca onu düzenler.

{f} created

Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website. - 354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı.

Human beings are created to create things. - İnsan oğlu bir şeyler yaratmak için yaratıldılar.

{f} creating

We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details. - Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız.

Perform an experiment in creating a country from scratch. - Sıfırdan bir ülke yaratmada bir deney gerçekleştirin.

create

If God doesn't exist in our world, then I will create God with my own hands. - Tanrı dünyamızda yoksa, öyleyse Tanrı'yı kendi ellerimle yaratacağım.

Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website. - 354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı.

dizin yarat
(Bilgisayar) create index
etiket yarat
(Bilgisayar) create label
hemen yarat
(Bilgisayar) create soon
resim yarat
(Bilgisayar) create picture
burada atık yarat
(Bilgisayar) create scrap here
burada belge kısayolu yarat
(Bilgisayar) create document shortcut here
burada kısayol yarat
(Bilgisayar) create shortcut here
burada kısayollar yarat
(Bilgisayar) create shortcuts here
kuyruk yarat
(Bilgisayar) create queue
microsoft access formu yarat
(Bilgisayar) create microsoft access form
microsoft access raporu yarat
(Bilgisayar) create microsoft access report
zarf yarat
(Bilgisayar) create envelope
yarat
Favoriten