yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme

listen to the pronunciation of yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
Türkisch - Türkisch
taş
yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme

    Silbentrennung

    ya·pı iş·le·rin·de kul·la·nıl·mak i·çin bu mad·de·den ha·zır·lan·mış mal·ze·me

    Aussprache

    Wort des Tages

    hodiernal
Favoriten