yangın

listen to the pronunciation of yangın
Türkisch - Englisch
fire

Man fears disasters such as floods and fires. - İnsan su baskınları ve yangınlar gibi felaketlerden korkar.

The fire started in the bathhouse. - Yangın hamamda başladı.

fire, blaze; fever
blaze

The firemen quickly extinguished the blaze. - İtfaiyeciler yangını hemen söndürdüler.

Twenty people perished in the blaze. - Yangında yirmi kişi can verdi.

(Konuşma Dili) passionate love
(Konuşma Dili) madly in love
(a destructive) fire, conflagration
(Konuşma Dili) fever
fever
conflagration

A tiny spark may become a great conflagration. - Küçücük bir kıvılcım büyük bir yangın olabilir.

fire from
on the fire

For you to come out and say that kind of thing now would just be pouring oil on the fire. - Şimdi dışarıya gelmen ve o tür bir şey söylemen yangına körükle gitmek olur.

fire sprinkler
fire out

Tom managed to put the fire out. - Tom yangını söndürmeyi başardı.

The fireman soon put the fire out. - İtfaiyeci yangını kısa sürede söndürdü.

yangın söndürücü
extinguisher

See if you can find a fire extinguisher. - Bir yangın söndürücü bulabilip bulamayacağını görelim.

Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying. - Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı.

yangın alârmı
fire alarm

I think I've figured out where we need to install the fire alarm. - Sanırım yangın alarmını nereye kurmamız gerektiğini anladım.

All of a sudden, the fire alarm went off. - Birdenbire yangın alarmı çalmaya başladı.

yangın musluğu
hydrant

You shouldn't park in front of a fire hydrant. - Yangın musluğunun önüne park etmemelisin.

You'll get a ticket if you park the car in front of a fire hydrant. - Arabayı yangın musluğunun önünde park edersen bir bilet alacaksın.

yangın tatbikatı
fire drill

I hear we're having a fire drill today. - Bugün bir yangın tatbikatı yaptığımızı duydum.

We had a fire drill yesterday. - Dün bir yangın tatbikatı yaptık.

yangın çıkaran
incendiary
yangın çıkaran kimse
incendiary
yangın çıkarma manyağı
pyromaniac
yangın çıkarma merakı
pyromania
yangın barajı
fire dam
yangın dairesi
Fire Department
yangın dolabı
Fire cabinet
yangın hortumu
fire hose
yangın söndürme aleti
Fire extinguisher
yangın söndürme tüpü
Fire extinguisher
yangın söndürücü
Fire extinguisher
yangın söndürücüsü
of fire extinguishers
yangın teçhizatı
fire fighting equipment
yangın tüpü
fire extinguisher
yangın bekçisi
firewarden
yangın bombası
incendiary bomb
yangın bombası
incendiary
yangın bombası
fire bomb, incendiary bomb
yangın bulucu
fire watch
yangın bölmesi
draft stop
yangın detektörü
fire watch
yangın duvarı
fire wall
yangın felâketi
conflagration
yangın kancası
pike pole
yangın koruma görevlisi
firewarden
yangın kulesi
fire tower
yangın köpüğü
fire foam
yangın kızıllığı gibi
lurid
yangın maddesi
incendiary
yangın merdiveni
fire escape

Tom climbed down the fire escape. - Tom yangın merdiveninden aşağıya indi.

yangın mermisi
incendiary bullet
yangın mevsimi
fire season
yangın musluğu
plug
yangın musluğu
fire plug, hydrant
yangın riski
fire risk
yangın sigortası
fire insurance
yangın söndürme
fire-fighting
yangın söndürme
fire extinguishing
yangın söndürücü
(köpüklü) foam extinguisher
yangın söndürücü
sprinkler
yangın söndürücü madde dolu cam tüp
grenade
yangın tehlikesi
fire danger
yangın tuğlası
firebrick
yangın var
Fire!
yangın yerine dönmek 1
(for a place) to become a madhouse; to turn into a bedlam. 2. (for a place) to be a complete mess, look like a cyclone had hit it
yangın çengeli
fire hook, fireman's hook
yangın çıkarmak
to start a (destructive, uncontrollable) fire
yangın çıkarmak
to start a fire
yangın çıkarmak
set fire
yangın önleme şeridi
firebreak
yangınlar
fires

Fires happen all the time in this area. - Yangınlar bu alanda her zaman olur.

We're trying to prevent forest fires. - Orman yangınların önlemeye çalışıyoruz.

deprem nedeniyle yangın
(Çevre) earthquake fire
kasıtlı yangın çıkarma
arson
saha yangın sistemi
field fire system
yüksek infilaklı yangın mermisi
(Askeri) high explosives incendiary
yüksek kapasiteli yangın söndürme köpüğü istasyonu
(Askeri) high- capacity firefighting foam station
zırh delici yangın mermisi
(Askeri) armour piercing incendiary
Türkisch - Türkisch
Hastalıkta ateş
Tutkun, düşkün, âşık: "Haydi ben kumar yangınıyım, fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim."- M. Yesarî
Zarara yol açan büyük ateş
Tutkun, düşkün, âşık
Coşkunluk
Zarara yol açan büyük ateş: "Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi."- F. R. Atay
Ateş
yangın bombası
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
yangın bombası
Ağaçlık yerlerde gizlenmiş birliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için uçaklardan atılan ve yangın çıkartmaya yarayan bomba
yangın hortumu
Yangını söndürmek için itfaiye aracından veya yangın musluğundan su aktarmak üzere kullanılan uzun hortum
yangın kulesi
Yangını görüp haber vermek için beklenilen kule
yangın merdiveni
İtfaiyecilerin yangında ve kurtarma işlerinde kullandıkları merdiven
yangın merdiveni
Yapıların dışında, bir kattan diğerine çıkmayı sağlayan merdiven
yangın musluğu
Cadde ve sokaklarda bir su şebekesine bağlı olarak belirli yerlere yerleştirilmiş, üzerine hortum takılabilen kalın musluk
yangın musluğu
Yangın sırasında kullanılmaya hazır hâlde tutulan su vanası
yangın sigortası
Yangına karşı yapılan sigorta
yangın söndürücü
Söndürücü
yangın tulumbası
Yangın söndürmek için kullanılan tulumba
yangın yeri
Yangına uğramış yer
yangın çıkışı
Yangından kaçmak için binalara yapılan çıkış kapısı veya merdiveni
yangın
Favoriten