yakıt

listen to the pronunciation of yakıt
Türkisch - Englisch
fuel

There was a shortage of fuel. - Yakıt sıkıntısı vardı.

Small cars are very economical because of their low fuel consumption. - Küçük arabalar, düşük yakıt tüketimi nedeniyle çok ekonomiktir.

fuel (for heating)
combustible
(Bilgisayar) oil

A new oil tanker was launched. - Yeni bir yakıt tankeri denize indirildi.

Since we insulated the house we've saved a lot on heating oil. - Evi yalıttığımızdan beri kalorifer yakıtında çok tasarruf yaptık.

gasoline

Gasoline is used for fuel. - Benzin yakıt için kullanılır.

This car can go thirteen kilometers for every liter of gasoline. - Bu araba bir litre yakıt başına on üç kilometre gidebilir.

enrich
to fuel
yakıt ikmali yapmak
refuel
yakıt harcamak
to consume fuel
yakıt almak
to fuel
yakıt almak
bunker
yakıt almak
fuel
yakıt basıncı
fuel pressure
yakıt besleme
fuel feed
yakıt borusu
fuel line
yakıt brülörü
oil-burner
yakıt bölmesi
(gemi) bunker
yakıt deposu
fuel tank
yakıt düzeyi
fuel level
yakıt ekonomisi
fuel economy
yakıt galerisi
fuel manifold
yakıt gazı
fuel gas
yakıt göstergesi
fuel gauge
yakıt hortumu
fuel hose
yakıt ikmal etmek
to refuel
yakıt iletimi
fuel supply
yakıt kamı
fuel cam
yakıt kesme valfi
shut-off valve
yakıt maddesi
fuel element
yakıt müşiri
fuel sensor
yakıt oranı
fuel rating
yakıt pompası
fuel pump
yakıt sarfiyatı
fuel consumption
yakıt sağlamak
fuel
yakıt seviyesi
fuel level
yakıt sevkıyatı
fuel supply
yakıt sistemi
fuel system
yakıt süzgeci
fuel strainer
yakıt süzgeci
fuel filter
yakıt tankeri
fuel truck
yakıt tasarrufu
fuel economy
yakıt vermek
to fuel
yakıt-hava patlayıcı maddesi
(Askeri) fuel air explosive
Yabancı Tarım Ofisleri (USDA); frekans tahsis alt komitesi; denizde yakıt ikmali
(Askeri) Foreign Agricultural Service (USDA); frequency assignment subcommittee; fueling at sea; functional account symbol
biyolojik yakıt
(Kimya) biofuel
dizel yakıt
diesel fuel
esnek yakıt
flexible fuel
fosil yakıt
fossil fuel
port yakıt enjeksiyonu
port fuel injection
pulverize yakıt külü
(İnşaat) pulverized fuel ash
sıvı yakıt
liquid fuel
sıvı yakıt
fuel oil
yenilenebilir yakıt
(Politika, Siyaset) renewable fuel
agro-yakıt
Agrofuel
akar yakıt
fuel consumption
Avrupa Savunma Yakıt Bölgesi
(Askeri) Defense Fuel Region, Europe
Deniz hava yakıt ve ulaştırma fibi
(Askeri) Marine aerial refueler and transport squadron
Modüler Yakıt Teslimat Sistemi
(Askeri) Modular Fuel Delivery System
Orta Doğu Savunma Yakıt Bölgesi
(Askeri) Defense Fuel Region, Middle East
Savunma Yakıt Bölgesi
(Askeri) Defense Fuel Region
Savunma Yakıt Tedarik Merkezi
(Askeri) Defense Fuel Supply Center
Savunma Yakıt Tedarik Noktası
(Askeri) Defense Fuel Support Point
alkollü yakıt
alcohol fuel
amfibi dökme yakıt sistemi
(Askeri) amphibious bulk fuel system
amfibi taarruz dökme yakıt sistemi
(Askeri) amphibious assault bulk fuel system
amfibi taarruz yakıt sistemi
(Askeri) amphibious assault fuel system
amfibi taarruz yakıt tedarik tesisi
(Askeri) amphibious assault fuel supply facility
ana yakıt deposu
main fuel tank
artık yakıt
residual oil
atomik yakıt
atomic fuel
birincil referans yakıt
primary reference fuel
delikli yakıt giriş vidası
(Otomotiv) fuel inlet hollow screw
deniz aşırı döküm yakıt sistemi
(Askeri) offshore bulk fuel system
direkt yakıt enjeksiyonu
direct fuel injection
dizel yakıt filtresi
(Otomotiv) diesel fuel filter
dizel yakıt pompa devri
(Otomotiv) injection pump speed
dizel yakıt pompa devri
(Otomotiv) injection pump rpm
dizel yakıt pompası
(Otomotiv) diesel pump unit
dizel yakıt pompası kam mili
(Otomotiv) injection pump camshaft
endirekt yakıt ateşlemesi
(Otomotiv) indirect fuel ignition
endüstriyel yakıt
industrial fuel
esnek yakıt borusu
(Otomotiv) flexible fuel tubing
hava-yakıt karışımı
air-fuel mixture
hava-yakıt oranı
air-fuel ratio
havada yakıt ikmal noktası
(Askeri) air refueling point
havada yakıt ikmali başlangıç noktası
(Askeri) air refueling initiation point
havada yakıt ikmali; Kara Kuvvetleri yönergesi; Ordu stoğu
(Askeri) air refueling; Army regulation; Army reserve
havadan dökme yakıt atma sistemi
(Askeri) aerial bulk fuel delivery system
helikoptere uçuş sırasında yakıt ikmali
(Askeri) helicopter in-flight refueling
ileri güç ve yakıt ikmal noktası
(Askeri) forward arming and refueling point
karma oksit yakıt
(Çevre) mixed oxide fuel
katı yakıt
solid fuel
kimyasal yakıt
(Askeri,Havacılık,Teknik) chemical fuel
kullanılmış yakıt
spent fuel
merkez yakıt tankı
center fuel tank
metal yakıt
(Çevre) metal fuel
minimum yakıt
(Havacılık) minimum fuel
paketlenmiş yakıt, yağ ve yağlayıcı maddeler
(Askeri) packaged petroleum, oils, and lubricants
püskürtme yakıt
injection fuel
sulu yakıt roketi
(Askeri) wet fuel rocket
taktik hava sahası yakıt dağıtım sistemi
(Askeri) tactical airfield fuel dispensing system
tank yakıt kapasitesi
bunker capacity
teorik hava yakıt oranı
(Otomotiv) theoretical air fuel ratio
tesis yakıt tüketimi
(Havacılık) installed fuel consumption
yerde yakıt ikmali
(Askeri) ground refuelling
zengin yakıt karışımı
(Askeri) rich fuel mixture
çekirdeksel yakıt
nuclear fuel
çok noktalı yakıt ikmal sistemi
(Askeri) multi-point refueling system
örnek yakıt
(Otomotiv) octane reference fuel
özgül yakıt tüketimi
specific fuel consumption
Türkisch - Türkisch
Odun, kömür, doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
mahrukat
yakıt deposu
Yakıt depo etmeye yarayan bölüm
yakıt göstergesi
Yakıtın durumunu veya düzeyini göstermeye yarayan alet
yakıt parası
Binalarda ısınma giderleri için ödenen ücret
yağ yakıt
Ham petrolun damıtılması sonunda elde edilen ve yakıt olarak kullanılan ürün, fuel-oil
yakıt
Favoriten