yakıştırmak, haksız yere birtakım eksiklikler isnat etmek, üzerine yormak

listen to the pronunciation of yakıştırmak, haksız yere birtakım eksiklikler isnat etmek, üzerine yormak
Türkisch - Türkisch
kondurmak
yakıştırmak, haksız yere birtakım eksiklikler isnat etmek, üzerine yormak

    Silbentrennung

    ya·kış·tır·mak, hak·sız ye·re bir·ta·kım ek·sik·lik·ler is·nat et·mek, ü·ze·ri·ne yor·mak

    Aussprache

    Wort des Tages

    schlub
Favoriten