yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler

listen to the pronunciation of yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler
Türkisch - Englisch
(Tıp) senescence
yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler

    Silbentrennung

    ya·şın i·ler·le·me·si i·le be·ra·ber mey·da·na ge·len ruh·sal ve fi·zik·sel de·ği·şik·lik·ler

    Aussprache

    Wort des Tages

    empennage
Favoriten