yağmur

listen to the pronunciation of yağmur
Türkisch - Englisch
rain

The meeting was canceled because of the rain. - Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi.

I was caught in the rain on my way home. - Eve dönerken yağmura yakalanmıştım.

hail

The mafia boss was killed in a hail of machine gun fire. - Mafya babası makineli tüfek ateşi yağmurunda öldürüldü.

The street fight was interrupted with a hail of gunfire. - Sokak kavgası, silah ateşi yağmuru ile kesildi.

pluvial
deluge

The teacher was deluged with questions. - Öğretmen soru yağmuruna tutuldu.

waterworks
hailstorm
rain; barrage
barrage
pluvious
the wet
naga
rain fall
stream
volley
it is raining
wet

I'm completely wet because of the heavy rain. Will you come and pick me up with your car? - Sağanak yağmur nedeniyle tamamen ıslandım. Arabanla gelip beni alır mısın?

They got thoroughly wet in the rain. - Onlar yağmurda tamamen ıslandılar.

yağmur yağmak
rain

It's been raining for about a week. - Yaklaşık bir haftadır yağmur yağmaktadır.

It's about to rain; bring in the clothes. - Yağmur yağmak üzere; giysileri getir.

yağmur damlası
rain drop
yağmur tanesi
A drop of rain
Yağmur yağarken küpünü doldur
Make hay while the sun shines
yağmur alan taraf
weather side
yağmur borusu
downspout
yağmur boşanmak
for rain suddenly to come bucketing down
yağmur bulutu
nimbus cloud
yağmur bulutu
storm cloud
yağmur bulutu
nimbus
yağmur damlası
raindrop

Now the first raindrops are already falling. - Şimdi ilk yağmur damlası düşüyor.

A raindrop splashed on her cheek. - Bir yağmur damlası onu yanağına sıçradı.

yağmur deresi
eaves trough
yağmur duası ritual prayer
for rain (said during a drought)
yağmur efekti
drencher
yağmur fırtınası
rainstorm

I got caught in a rainstorm. - Bir yağmur fırtınasında yakalandım.

We got caught in a rainstorm. - Bir yağmur fırtınasında yakalandık.

yağmur geçirmez
rainproof

This coat is rainproof. - Bu palto yağmur geçirmez.

yağmur gibi
fast and thickly
yağmur haslığı
fastness to rain
yağmur kervan çulluğu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: çullukgiller) whimbrel
yağmur mevsimi
rainy season

I wonder if the rainy season isn't coming soon. - Yağmur mevsiminin yakında gelip gelmeyeceğini merak ediyorum.

The rainy season begins towards the end of June. - Yağmur mevsimi haziran sonuna doğru başlar.

yağmur mevsimi
rains
yağmur miktarını artırma
rainmaking
yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez/yağmaz
(Konuşma Dili) He won't lift a finger to help anybody
yağmur ormanı
rain forest

We hiked through a tropical rain forest when we visited Brazil. - Brezilya'yı ziyaret ettiğimizde bir tropikal yağmur ormanını gezdik.

yağmur seli
freshet
yağmur sularını ayıran dağ sırası
divide
yağmur suyu
rain water
yağmur suyu
rainwater

The bucket was full of rainwater. - Kova yağmur suyuyla doluydu.

Last month, we collected five liters of rainwater. - Geçen ay beş litre yağmur suyu topladık.

yağmur suyunun oluşturduğu kanal
ditch
yağmur yazıcısı
recording rain gauge
yağmur yağacak gibi
watery
yağmur yağacak gibi hava
watery sky
yağmur yağacağa benziyor
there is a threat of rain
yağmur yağarken küpünü doldurmak
to make hay while the sun shines
yağmur yağdıran büyücü
rainmaker
yağmur yağmak
to rain
yağmur yağmazsa
if the rain keeps off
yağmur yağıyor
It rains
yağmur yağıyor
It's raining
yağmur yemek
to get wet in the rain
yağmur çiseliyor
it is misting
yapay olarak yağmur yağdırma
rainmaking
kısa süreli yağmur
shower
şiddetli yağmur
pour

It poured for three days. - Üç gün şiddetli yağmur yağdı.

It was pouring rain all morning long. - Sabah saatlerinde şiddetli yağmur yağıyordu.

siyah yağmur
(Çevre) black rain
ince yağan yağmur
fine rain
sağanak yağmur
rain showers
sağnak yağmur
pouring rain
şiddetli yağmur
cloudburst
ara sıra yağmur yağan
showery
bardaktan boşanırcasına yağan yağmur
pelting rain
bardaktan boşanırcasına yağmur yağmak
to rain cats and dogs, to rain buckets, to bucket (down), to teem
bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor
It is raining cats and dogs
erik yağmur
(Meteoroloji) plum rains
güneşli havada yağan yağmur
sun shower
hafif yağmur
shower
hafif yağmur
thin rain
karla karışık yağmur
sleet
kuvvetle vurmak (yağmur)
slash against
kuvvetle vurmak (yağmur)
slash across
sağanak yağmur
curtain of rain
senelik yağmur
annual rainfall
suni yağmur
artificial rain
tropik yağmur ormanları
tropical rain forest
yağmurlar
{i} rains

The rains ruined the harvest. - Yağmurlar ürünü harap etti.

The heavy rains caused the river to flood. - Şiddetşi yağmurlar nehrin taşmasına neden oldu.

yerel yağmur
convectional rein
yerel yağmur
convectional rain
yıllık yağmur
annual rainfall
çiseleyen yağmur
drizzle
şiddetli ve ani yağmur
waterspout
şiddetli yağmur
heavy rain

The heavy rain made them put off their departure. - Şiddetli yağmur, onların kalkışını erteledi.

As you know, we were late due to the heavy rain. - Bildiğiniz gibi, şiddetli yağmurun sonucu olarak geç kaldık.

şiddetli yağmur
downpour
şiddetli yağmur
driving rain
Türkisch - Türkisch
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal. Çok ve sık düşen, gelen şey. Çokluk, bolluk
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
Çokluk, bolluk
Çok ve sık düşen, gelen şey
baran
(Osmanlı Dönemi) GAYS
bereket
(Osmanlı Dönemi) VADK
rahmet
(Osmanlı Dönemi) CEYA'
(Osmanlı Dönemi) NAZHA
yağış

Yoğun yağış sebebiyle baraj taştı. - Şiddetli yağmur yüzünden baraj kapakları patladı.

(Osmanlı Dönemi) TAFE
(Osmanlı Dönemi) HAYA
(Osmanlı Dönemi) REC'
yağmur bombası
Kurak mevsimlerde atmosferde yağmur bulutlarının oluşmasını hızlandırsın diye atılan bomba
yağmur borusu
Binalarda yağmur suyunun kanalizasyona aktarılmasını sağlayan boru
yağmur bulutu
Atmosferde nem yüklü bulutlar
yağmur duası
Kuraklık zamanlarında yağmur yağması için halkın topluca Tanrı'ya yakarması
yağmur kapanı
Meyilli alanlarda plastik örtüler, asfaltlanmış kaneviçe, galvanizli saç, asfalt ve daha birçok benzeri maddelerle kaplanarak, yağmur sularının toplanıp depo edildiği ve hayvanların içme suyu ihtiyaçlarının karşılandığı basit su toplama düzeni
yağmur kuşağı
Ekvator'un kuzeyindeki bol yağmur alan bölge
yağmur kuşu
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş, altın yağmurcun (Charadrius fluvialis)
yağmur kuşugiller
Yağmur kuşu, kız kuşu gibi türleri içine alan, ince bacaklı, sivri kanatlı kuşlar familyası
yağmur mevsimi
Yağmurun bol yağdığı mevsim
yağmur ormanları
Bol yağmurların düştüğü ormanlık alan
yağmur suyu
Yağmur
yağmur
Favoriten