yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce

listen to the pronunciation of yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
Türkisch - Türkisch
sığınak
yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce

    Silbentrennung

    yağ·mur, gü·neş ve·ya çe·şit·li teh·li·ke·ler·den ko·run·mak i·çin sı·ğı·nı·la·cak yer, mel·ce

    Wort des Tages

    analphabet
Favoriten