yüzeyde

listen to the pronunciation of yüzeyde
Türkisch - Englisch
on the surface

People, like metal, only shine on the surface. - İnsanlar, metal gibi, sadece yüzeyde parlar.

yüzey
surface

Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there. - Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.

Land and water make up the earth's surface. - Karalar ve sular Dünya'nın yüzeyini oluşturur.

yüzeyde kalış
superficiality
yüzey
{i} plane

The Earth's cryosphere (the frozen water on our planet) currently covers about 10% of the Earth's surface. - Dünya'nın kriosferi (gezegenimizdeki donmuş su), şu anda dünya yüzeyinin yaklaşık % 10'unu kaplar.

The ocean covers more than 70 percent of the surface of our planet. - Okyanuslar gezegenimiz yüzeyinin yüzde 70'inden fazlasını kaplar.

yüzey
area
yüzey
level
yüzey
facet
yüzey
level surface
yüzey
(Geometri) (a) plane
yüzey
(a) surface
yüzey
face

I am faced with a mountain of problems. - Ben devasa sorunlarla yüz yüzeyim.

Both we and the Soviets face the common threat of nuclear destruction and there is no likelihood that either capitalism or communism will survive a nuclear war. - Biz ve sovyetler nükleer yıkımın alışılmış tehditiyle yüz yüzeyiz ve hem kapitalizmin hem komunizmin nükleer bir savaşla mücadele etmesi olasılık dışı.

yüzey
{i} superficies
yüzey
surface, plane satıh
Türkisch - Türkisch

Definition von yüzeyde im Türkisch Türkisch wörterbuch

yüzey
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yüzeyde
Favoriten