yük taşımaya uygun genellikle söğüt dallarından yapılan dayanıklı sepet

listen to the pronunciation of yük taşımaya uygun genellikle söğüt dallarından yapılan dayanıklı sepet
Türkisch - Türkisch
küfe
yük taşımaya uygun genellikle söğüt dallarından yapılan dayanıklı sepet

    Silbentrennung

    yük ta·şı·ma·ya uy·gun ge·nel·lik·le sö·ğüt dal·la·rın·dan ya·pı·lan da·ya·nık·lı se·pet

    Aussprache

    Wort des Tages

    crapulous
Favoriten