worthy of adoration, divine, noble

listen to the pronunciation of worthy of adoration, divine, noble
Englisch - Türkisch

Definition von worthy of adoration, divine, noble im Englisch Türkisch wörterbuch

adorable
tapılası
adorable
şirin

Mary Cadılar Bayramı kostümüyle sevimli ve şirin görünüyordu. - Mary looked adorable and cute in her Halloween costume.

Ne şirin köpek yavruları! - What adorable puppies!

adorable
{s} tapılacak
adorable
çok güzel ve sevimli
adorable
sevimli

Ah Mei sevimli bir kızdır. - Ah Mei is an adorable girl.

Senin çocukların sevimli. - Your kids are adorable.

adorable
çekici

Tom sadece çok çekici. - Tom is just adorable.

adorable
{s} çok güzel

Onlar çok güzel değil mi? - Aren't they adorable?

Tom ve Mary'nin çocukları çok güzel görünüyorlardı. - Tom and Mary's kids looked adorable.

adorable
tapınılacak
adorable
sevilmeye layık/çekici
Englisch - Englisch
{a} adorable
worthy of adoration, divine, noble
Favoriten