worth doing something

listen to the pronunciation of worth doing something
Englisch - Türkisch
değmek
worth doing something

  Silbentrennung

  Worth do·ing some·thing

  Türkische aussprache

  wırth duîng sʌmthîng

  Aussprache

  /ˈwərᴛʜ ˈdo͞oəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈwɜrθ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  jocose
Favoriten