with the back in advance or foremost; as, to ride backward

listen to the pronunciation of with the back in advance or foremost; as, to ride backward
Englisch - Türkisch

Definition von with the back in advance or foremost; as, to ride backward im Englisch Türkisch wörterbuch

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir. - Tom bends over backwards to please Mary.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
Englisch - Englisch
backward
backwards
with the back in advance or foremost; as, to ride backward
Favoriten