wicked, lewd, profane, irreligious

listen to the pronunciation of wicked, lewd, profane, irreligious
Englisch - Englisch
{a} ımpious
wicked, lewd, profane, irreligious
Favoriten