which horse is the favorite in this race

listen to the pronunciation of which horse is the favorite in this race
Englisch - Türkisch
bu yarışta hangi at favori
which horse is the favorite in this race

  Silbentrennung

  which horse I·s the fa·vor·ite in this race

  Türkische aussprache

  hwîç hôrs îz dhi feyvrıt în dhîs reys

  Aussprache

  /ˈhwəʧ ˈhôrs əz ᴛʜē ˈfāvrət ən ᴛʜəs ˈrās/ /ˈhwɪʧ ˈhɔːrs ɪz ðiː ˈfeɪvrət ɪn ðɪs ˈreɪs/

  Wort des Tages

  chutzpah
Favoriten